Jižní Morava láká na pobyt

Jižní Morava je významným kulturně historickým regionem České republiky. Mnoho lidí ji vnímá jako krajinu vinic a sklípků, úrodných polí, rozkvetlých sadů, krásných historických hradů a zámků, tradičních folklórních tradic. Centrem jižní Moravy je její největší město Brno, které je současně druhým největším městem České republiky. Jádro tohoto regionu se ale nachází někde jinde. Srdce regionu je v krajině valů v oblasti řek Moravy a Dyje. Tato oblast patří mezi nejúrodnější a nejteplejší části naší republiky.
Jižní Morava je nejen zemědělským, ale i turistickým regionem. Na tomto území se nachází 6 z 12 lokalit, které jsou u nás na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jmenovitě jde o historické jádro v Telči, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou, Lednicko-Valtický areál, zahrady a zámek v Kroměříži, Vila Tugendhat v Brně, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Region jižní Morava je obecně bohatý na historické památky a přírodní krásy. To není nic, překvapivého, když se člověk seznámí s dějinami naší země. Jedním z nejoblíbenějších zdejších turistických cílů je Pálava. Pálava je chráněná krajinná oblast rozkládající se v prastaré kulturní krajině Moravy. Patří k nejdéle osídleným místům u nás. V pravěku zde žily a lovili lovci mamutů. Z této oblasti pochází i světoznámá soška Věstonická venuše.
Klenotem jižní Moravy je ale světoznámý Lednicko-Valtický areál. Areál se skládá z lesních území, vodních ploch a bezpočtu zámečků a chrámků. Dominantou areálu je lednický novogotický zámek a valtický barokní zámek.
Jižní Morava je neoddělitelně spjatá s pěstováním révy. Ta se zde pěstuje už od dob Keltů. Snad blízko každé vesničky, menšího města se nacházejí vinohrady, a snad každé město a vesnička má vinné sklepy či sklepní uličky. Bez přehánění se dá říci, že jižní Morava je kraj Ryzlinků, Veltlínu, Frankovky a Vavřince.