Moravský kras – cesta jeskyněmi

Moravský kras je, co se krasových oblastí týče, nejrozsáhlejší a nejkrásnější oblastí v České republice a konkurenceschopný je i v rámci celé Evropy. Pro místní plně rozvinutou krasovou krajinu jsou typické plošiny, mezi kterými tečou ať už celoročně, nebo pouze sezóně řeky a říčky. Dalším z typických jevů jsou právě tzv. závrtě, které běžně známe jako propasti. Sem patří i nejznámější česká propast Macocha, o které se dočtete níže. Dále vás článek provede jeskynními systémy, včetně těch přístupných veřejnosti a také ukážeme to nejzajímavější, na co se můžete v jeskyních Moravského krasu těšit.

Macocha – každý chce nahlédnout do propasti
Největším lákadlem jeskynního systému Moravského krasu, ale i v rámci celé České republiky, je propast Macocha. Hluboká je bezmála sto čtyřicet metrů a do jejích útrob můžete nahlédnout ze dvou přístupných můstků. V místě propasti byla původně pevná hornina, která se ale právě působením eroze propadla a zanechala nám po sobě tento turistický unikát. Zajímavé je, že ještě stále nebylo dosaženo dna jezírka, které se nachází na samém dně Macochy. Jediné co můžeme říct s jistotou tedy je, že připočteme – li k propasti ještě hloubku jezírka, zvýší se tato minimálně o dalších padesát metrů. Abyste si Macochu opravdu vychutnali, můžete využít možnosti ubytování přímo v obci Blansko, a během pár dní tak můžete projít a vidět nejen Machochu z horního můstku, ale také zažít cestu na její dno, plavbu po Punkvě a prohlédnout si všechny přístupné jeskyně, z nichž každé patří nějaký unikát.

Jeskynní systémy
Celkem je v Moravském krasu veřejnosti zpřístupněno pět jeskyní. Jeskyně s krkolomným názvem, ale dobrodružnými okruhy Sloupsko-šošůvské, a vidět zde můžete kromě pozůstatků pravěkého umění také největší podzemní propast svého druhu v České republice, osmdesáti metrovou Nagelovu propast. V Kateřinské jeskyni můžete navštívit největší veřejně přístupný jeskynní dóm s nádhernou krápníkovou výzdobou a vzácnými hůlkovými stalagmity. Balcarka uchvátí svou bohatostí. Na vcelku malém prostoru návštěvníci mají možnost spatřit nádherné krápníkové útvary. Lákadlem Balcarky jsou také četné archeologické nálezy svědčící o tom, že jeskyni obývali lovci už před 15 000 lety. Jeskyně Výpustek zase ohromí svou historií. Dlouhé dosud zcela neprobádané chodby prošly rukou mnohých, a tak sloužily jako muniční sklady československé armády, později armády německá továrna na letecké motory, protiatomový kryt opět československé armády nebo těžiště fosfátových hlín. Nakonec jsme si nechali nejznámější jeskyni celého krasu, Punkevní. Prohlídka Punkevní jeskyně se skládá ze dvou částí. V první sestupují návštěvníci až na dno Macochy, ve druhé potom nasedají do člunů a pokračují v prohlídkách nejkrásnějších chodeb a dómů.