Moravský kras výlet za přírodou

Moravský kras je oblast, jejíž nejjižnější cíp najdeme u Brna, a táhne se dále na sever až k obcím Petrovice a Žďár. Celý Moravský kras je chráněnou krajinnou oblastí, ke svému názvu přišel díky geologickému pojmenování pro oblasti přetvořené díky činnosti vody v úchvatné systémy podzemních jeskyní zdobených krápníky, říčkami, které se zničehonic noří do podzemí nebo vymletými plošinami na povrchu.
Moravský kras je v tomto ohledu nejrozsáhlejší krasovou oblastí v České republice a vyhledávaným cílem turistů vyhledávajících přírodní zajímavosti a památky. Kromě vzácných druhů rostlin a zvířat jsou zde k vidění památné stromy, z nichž některé zde rostou již dvě stě let. A právě přírodními unikáty se bude zabývat tento článek.

Fauna a flora
Krasové oblasti nejsou jedinečné pouze svým vzhledem, ale vytvářejí také jedinečné podmínky pro faunu i floru. Všichni, kdo vyhledávají jedinečné živočišné a rostlinné společenství by návštěvu Moravského krasu určitě neměly odkládat. V rozsáhlých jeskynních systémech žije dvacet jedna druhů netopýrů. V celé České republice přitom žije pouze třiadvacet druhů. Unikátní podmínky také dovolily vzniknout mnoha bezobratlým živočichům, kteří se naprosto přizpůsobili životu ve tmě a mnoho z nich bylo právě v této oblasti objeveno a poprvé popsáno. V místních lesích, které byly ponechány z větší části v přirozené druhové skladbě, můžete spatřit muflona. V řekách se objevuje kriticky ohrožený rak říční, a pokud budete mít štěstí, uvidíte modráska černoskvrnného. Ten patří k našim největším modráskům a přesto že byl dříve široce rozšířen, dnes patří ke druhům, které by mohly z naší země brzy vymizet. Z rostlinné říše stojí za to všimnout si krásně fialově kvetoucí kruhatky Matthiolovy. Patří ke kriticky ohroženým druhům, nenajdete ji nikde jinde v České republice a kromě stěn Macochy byste za ní museli až do vrchů Karpat.

Památné stromy
Na území Moravského krasu se nachází sedm památných stromů, které na svých cestách krasem navštíví stovky lidí. Nejvyšší je Jedle pod Skalami, která dosahuje výšky čtyřiceti metrů, a nedaleko Boskovic stojí už 150 let. A Hruška u Zouharova závrtu na katastrálním území Blanska už stojí dokonce 200 let, měří třináct metrů a stále kvete a nese plody.
Jelikož jenom příroda Moravského krasu nabízí nepřeberné množství zajímavostí k vidění, nejlépe si ji užijete, zůstanete – li zde alespoň pár dní, ubytováni v některém z místních penzionů či hotelů a vyjedete na kole či si vyšplápnete po turistických stezkách.